CyȀeoedd / canolfannau dydd

Efallai bydd y cyfleoedd cymdeithasol a ddarperir gan ganolfannau dydd a grwpiau cymdeithasol y gwasanaethau cymdeithasol o fudd i bobl hŷn a’r rhai yng nghyfnod cynnar dementia. Mae angen asesiad cyn y caiff rhywun fynd i ganolfan ddydd, ond caiff unrhyw un dros 50 oed fynd i un o’r grwpiau cymdeithasol.