Anabledd cor̀orol a synhwyraidd

Yn dilyn asesiad o’ch anghenion, efallai y byddwch yn gymwys am help gan y gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys therapi galwedigaethol, addasiadau i’ch cartref, cefnogaeth dechnegol a chyfathrebu, cartrefi â chymorth neu help i’r sawl sy’n gofalu amdanoch.

Mae cyfleoedd yn ystod y dydd ar gael i gynorthwyo a chefnogi pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau, cwrdd ag eraill ac adennill eu hyder. Mae cyfleoedd yn ystod y dydd yn amrywio o waith lloches i weithgareddau hamdden, yn ogystal â thrwy darpariaeth unigol drwy daliadau uniongyrchol.

Mae’n rhaid i’r gefnogaeth mae ei hangen arnoch os oes gennych anabledd corfforol neu synhwyraidd gael ei haddasu i’ch anghenion penodol a gall y sectorau annibynnol ac nid er elw ei darparu yn ogystal â’r gwasanaethau cymdeithasol.

Mae help gartref gyda gofal personol ar gael lle cynhelir asesiad a bod angen y gofal hwnnw a gallai hyn fod yn ystod y dydd neu’r nos, 7 niwrnod yr wythnos.