Anabledd dysgu

Os ydych yn ystyried symud mas o’r cartref teuluol, mae nifer o opsiynau y gellid eu harchwilio.

  • Gellid rhoi cefnogaeth i’ch helpu i ddatblygu sgiliau byw’nannibynnol a rheoli’ch cartref ac i fyw ar eich pen eich hunan neu i rannu ag eraill. Yr enw ar yr opsiwn hwn yw byw â chymorth, a gall gynnwys cefnogaeth yn ôl y galw, cefnogaeth gan gynorthwy-ydd preswyl a llety symudymlaen sy’n galluogi pobl i fod yn fwy annibynnol gyda threigl amser.
  • Mae’n well gan rai pobl fyw mewn teulu a gellir trefnu hyn trwy gynllun  Bywydau a Rennir.
  • Gall coleg preswyl eich galluogi i barhau â’ch addysg mewn lleoliad cefnogol.
  • Mae cynlluniau perchnogaeth a rennir hefyd yn opsiwnyr hoffai rhai pobl ei ystyried.

    Gellir trefnu’r holl opsiynau hyn trwy’r gwasanaethau cymdeithasol.

    Bydd y rhan fwyaf o oedolion sydd ag anabledd dysgu’n cael eu cefnogi i fyw yn eu cartrefi eu hunain yn eu cymunedau lleol, ond efallai y bydd cyfnodau yn eu bywydau pan fydd angen cefnogaeth iechyd arbenigol arnynt pan allai cartref gofal fod yn fwy priodol.