Arian Gofal Parhaol y GIG

Gofal Iechyd GIG Parhaol yw enw pecyn o wasanaethau sy’n cael eu trefnu a’u hariannu gan y GIG i bobl yr aseswyd bod ganddynt angen iechyd sylfaenol. Gallwch gael gwasanaethau gofal iechyd parhaol mewn unrhyw leoliad, gan gynnwys eich cartref eich hunan neu gartref gofal.

Yn eich cartref eich hunan, byddai’r GIG yn talu am ofal iechyd (er enghraifft, gwasanaethau gan nyrs gymunedol neu therapydd arbenigol) a gofal cymdeithasol, ond nid ar gyfer costau bwyd, llety neu gefnogaeth cartref gyffredinol.

Mewn cartref gofal, os ydych yn gymwys am arian Gofal Parhaol, mae’r GIG yn talu am eich ffioedd cartref gofal, gan gynnwys llety a phob pryd bwyd, yn ogystal â’ch gofal iechyd.