Arian yn mynd yn brin

Os yw’ch cyfalaf yn debygol o ostwng i £23,750 trwy dalu ffioedd cartref gofal, dylech roi gwybod i’r cyngor ymhell ymlaen llaw oherwydd gall helpu gyda’ch ffioedd gofal.

Os yw’r cartref rydych wedi’i ddewis yn codi mwy o dâl na lefelau ffioedd eich cyngor, mae’n rhaid i chi ddod o hyd i rywun i helpu i dalu’r gwahaniaeth – taliad ‘atodol’. Pwy bynnag sy’n gwneud hyn, boed yn aelod o’r teulu neu’n elusen, dylai sylweddoli y gallai fod yn rhaid talu hyn am hyd eich cyfnod mewn gofal ac y gallai’r gost gynyddu. Fel arall, byddai’n rhaid i chi ddod o hyd i gartref neu ystafell ratach.

Mae’n hanfodol eich bod yn deall eich hawliau cyn symud i ofal. Mae sawl cynnyrch ariannol a chwmni arbenigol a allai helpu. Mae’n bwysig ceisio cyngor cyn ymrwymo.

Sylwer: gallai’r ffigurau a nodir yma newid dros gyfnod y cyfeiriadur hwn. Gwiriwch gyda’ch gwasanaethau cymdeithasol lleol am y ffigurau presennol.