Beth bydd yn rhaid i chi ei dalu?

Ni chodir tâl am eich asesiad nac am roi cyngor a gwybodaeth i chi.

Rydym yn codi tâl am rai o’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig. Ar gyfer rhai gwasanaethau, bydd pawb sy’n cael y gwasanaeth yn talu’r un swm. Ar gyfer rhai mathau o wasanaeth (gofal tymor hir gartref a gofal preswyl), mae ein taliadau’n seiliedig ar faint o arian sydd gennych, a byddai angen i ni gynnal asesiad ariannol i benderfynu faint dylech chi ei dalu.

Os ydych yn gymwys ar gyfer cefnogaeth gofal cymdeithasol, ac yn dilyn eich asesiad ariannol, efallai y gallwn roi arian i chi fel y gallwch chi drefnu’ch gwasanaethau eich hunan yn hytrach na’r gwasanaethau cymdeithasol yn gwneud hyn ar eich rhan. ‘Taliad uniongyrchol’ yw’r enw ar hyn.