Cefnogi Pobl

Menter Llywodraeth yw Cefnogi Pobl a’i nod yw cefnogi pobl yn eu cartrefi. Mae’n galluogi amrywiaeth eang o bobl ddiamddiffyn i fyw bywydau sefydlog ac annibynnol yn y gymuned. Mae cefnogaeth yn amrywio o ran ystod a dwysedd, yn ôl math gwasanaeth ac anghenion pob unigolyn. Mae cyfeiriaduron Cyngor a Chefnogi Pobl ar gael o

Ben-y-bont ar Ogwr
Tîm Cefnogi Pobl
Ffôn: 01656 642486
E-bost: supporting.people@bridgend.gov.uk
www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/services/021272.hcsp

Castell-nedd Port Talbot
Tîm Cefnogi Pobl
Ffôn: 01639 685209
E-bost: supportingpeople@npt.gov.uk
www.npt.gov.uk/PDF/supportingpeople_supported_housing_directory.pdf

Abertawe
Tîm Cefnogi Pobl
Ffôn: 01792 533700
E-bost: cefnogi.pobl@abertawe.gov.uk
www.abertawe.gov.uk/media/pdfwithtranslation/2/c/sp-directory-2012-2013.pdf