Cyfraniad Gofal Nyrsio’r GIG

Os ydych yn breswylydd dros dro neu barhaol, os ydych yn byw mewn cartref gofal sy’n darparu gofal nyrsio, efallai bydd gennych hawl i Gyfraniad Gofal Nyrsio’r GIG heb brawf modd (ar hyn o bryd £120.56 yr wythnos ar gyfer y gyfradd safonol) tuag at gost eich gofal nyrsio. Caiff hwn ei dalu’n uniongyrchol i’r cartref.