Gadael yr ysbyty ac aros yn annibynnol

Pan fyddwch yn gadael yr ysbyty, efallai y byddwch yn teimlo bod angen mwy o gefnogaeth arnoch gartref na chyn mynd i’r ysbyty. Weithiau bydd hyn am gyfnod byr yn unig wrth i chi ddod i’r arfer â byw gartref unwaith eto. Gallai ailalluogi fod yn ddefnyddiol nawr.

Bydd angen cefnogaeth tymor hwy gartref ar rai pobl, efallai gyda gwasanaeth gofal cartref. Hefyd gallai larwm cymunedol roi tawelwch meddwl i’r rhai sy’n dychwelyd adref a’u teuluoedd.