Gall eiriolwyr helpu

Gall eiriolwyr roi cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth i bobl o unrhyw oedran, a’u helpu i leisio’u pryderon a’u harwain trwy adegau anodd neu heriol. Ystyriwch ddefnyddio gwasanaethau eiriolwr os ydych yn ansicr neu’n poeni pan fyddwch yn wynebu penderfyniad pwysig am eich dewisiadau gofal. Gallant fod yn arbennig o ddefnyddiol os oes gennych anabledd ac mae angen i chi leisio’ch barn.

Gall eiriolwyr gynnig eiriolaeth tymor byr lle mae angen ar bobl gefnogaeth eiriolwr annibynnol yn ystod newid mawr yn eu bywyd, h.y. symud cartref, neu fater penodol megis cyflwyno cwyn. Nid yw’r eiriolwr tymor byr yn ymwneud â materion neu benderfyniad y person, ac mae’n cynnig cefnogaeth annibynnol i helpu’r person i wneud y penderfyniad cywir.

Mae amrywiaeth o wasanaethau eiriolaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.nhsdirect.wales.nhs.uk/localservices.