Gwasanaethau arolygu gofal

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) sy’n gyfrifol am gynnal arolygiadau proffesiynol a gwneud penderfyniadau am wasanaethau gofal cymdeithasol ar ran Llywodraeth Cymru. Trwy arolygu, adolygu a rheoleiddio awdurdodau lleol, lleoliadau gofal ac asiantaethau, mae’n sicrhau ansawdd y gwasanaethau a ddarperir.

Mae rheoleiddio’n cynnwys cofrestru, arolygu, ymateb i gwynion a phryderon a gorfodi. Cymerir camau gorfodi os na fydd gwasanaethau’n cydymffurfio â’r gyfraith.Gall cysylltu â’r AGGCC ar 01267 245160.