Iechyd meddwl

Eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC) ddylai fod eich man cyswllt cyntaf ar gyfer cefnogaeth gofal cymdeithasol os oes gennych broblemau iechyd meddwl. Gallwch ofyn i’ch meddwl teulu’ch cyfeirio neu ofyn i rywun sy’n eich adnabod i gysylltu â’r TIMC ar eich rhan.

Efallai y bydd aelod o staff yn dod i’ch gweld gartref, yn siarad â chi ac yn edrych ar eich asesiadau angen gofal iechyd a chymdeithasol a thrafod pa gefnogaeth sy’n diwallu’ch anghenion orau.