Technoleg gynorthwyol: Tele-ofal

Mae tele-ofal, neu dechnoleg gynorthwyol, yn derm a ddefnyddir ar gyfer cyfarpar trydanol a gaiff ei fonitro o bell a osodir yng nghartref rhywun i helpu i reoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â byw’n annibynnol. Gall tele-ofal roi tawelwch meddwl i bobl trwy wybod os oes angen cymorth arnynt y gellir ei ganfod a’i gyflwyno’n gynt.Mae synwyryddion a larymau tele-ofal fel arfer wedi’u cysylltu â larwm cymunedol ‘llinell fywyd’ sy’n defnyddio’r system hon i rybuddio rhywun am broblem. Gall y rhain fod yn arbennig o ddefnyddiol i rywun sy’n gofalu am rywun â dementia neu ffurfiau eraill ar nam ar y cof. Gan ddibynnu ar eich anghenion a aseswyd, gallech fod yn gymwys i gael peth cyfarpar gan y gwasanaethau cymdeithasol. Fodd bynnag, gallwch hefyd brynu cyfarpar a fydd yn addas ar gyfer eich gofynion unigol.Mae’r rhan fwyaf o’r cyfarpar yn gweithio yn y cefndir, ac nid yw’n tynnu sylw, gan alluogi pobl i aros a theimlo’n annibynnol.